Mystical Irish Musings Vol. 3

 

Following the success of Mystical Irish Musings Vols. 1 and 2, a third and final volume is now available.

 

Mystical Irish Musings is a collection of entertaining and true stories of Ireland from Famine times up to the present day, stories which take the listeners on a journey into their own heritage.

 

The stories are narrated by the author who is a direct descendant of the Bards of ancient Ireland and they serve as a vital link between Ireland past and present.

 

The material will resonate with anyone with a drop of Irish blood (and indeed, those with none!) – those with memories of their own youth and those who listened as children to their parents, grandparents and neighbours.

 

Some people may find it difficult to visualise a pre-Celtic Tiger Ireland, but Mystical Irish Musings will open a window on a different landscape – social, cultural and historical.

 

Each volume follows the same format and style and contains an average of 20 interesting and entertaining stories spanning 2½ hours, comes on a double CD and contains a six-page photographic insert. M.I.M. will enhance many a journey or idle hour for the listener.

 

To Hear Introduction Click Here >>

 

Brian Mac a’ Bhaird is a retired secondary school teacher and lives in Carrickmacross, Co. Monaghan with his wife Síle. They have three adult children.

the arts council
Cuid 3

For any queries or to request script, e-mail bsward@eircom.net

 

Buying Mystical Irish Musings

 

The aim in launching Vol. 3 is to reach as many people as possible so that they may experience the satisfaction that others have enjoyed to date. Economically, 2009 is a very different world to that in which we lived, even one or two years ago. This change is reflected in the attractive package of purchasing options below.

 

3 CDsA Volume of Mystical Irish Musings is an ideal gift for a friend, relative or colleague and the beauty is, it is timeless and suitable for any occasion – birthday, Christmas or as a simple thinking of you.

 

Purchasing Options:
(All prices below include Postage and Packaging)

 

  • Any one Volume     : €16

  • Any two Volumes   : €28

  • Any three Volumes : €40

Purchasing Options

 

Confirm the volume(s) required, e.g., Vol. 1, Vol. 2

The author is grateful to the Arts Council for its financial assistance to this project.

Leagan Gaeilge (Aislingí Fánacha) ar fáil thíos nó ag www.aislingifanacha.com

 

          

 

Aislingí Fánacha  

 

Sna sála ar Chuid a hAon agus Cuid a Dó d’Aislingí Fánacha a rabh rath mór orthu, tá Cuid a Trí – an chuid dheireanach – ar fáil anois.

 

Cnuasach gearrscéalta é Aislingí Fánacha a thugann léargas luachmhar míchoitianta dúinn ar shaol agus ar oidhreacht shaibhir na hÉireann ó aimsir an Ghorta Mhóir go dtí an lá inniu. Tá idir ghreann agus ghruaim sna scéalta, tragóid agus lúcháir. Is nasc tábhachtach é Aislingí Fánacha idir an ré a chuaigh thart agus an ré i láthair. Istigh leis na dioscaí tá bileog sé leathanach de ghrianghrafanna.

 

Taitneoidh na scéalta leo siúd a bhfuil fuil na nGael iontu (agus fiú leofa siúd nach bhfuil!), le daoine ag caitheamh súil siar ar a n-óige agus iad ag éisteacht lena dtuistí, lena seantuistí agus leis na seanchomharsana.

B’fhéidir gur doiligh do roinnt mhaith daoine Éire a shamhlú roimh an Tíogar Ceilteach ach osclóidh na dioscaí seo fuinneog shoiléir ar shaol eile, saol nach bhfuil ach glúin nó dhó imithe uainn.

 

Leanann Aislingí Fánacha 3 stíl agus cur chuige A.F. 1 + 2 agus 21 de scéalta taitneamhacha suimiúla inti a mhaireann 2½ uair a’ chloig agus a ghiorróidh an bóthar nó an oíche don éisteoir. De bhunadh na mBard é an t-údar agus eisean atá ag labhairt.

 

Cliceáil anseo leis an réamhrá a chluinstin >>

 

Is iar-mhúinteoir meánscoile é Brian Mac a’  Bhaird agus tá cónaí air i gCarraig Mhachaire Rois, Co. Mhuineacháin lena chéile, Síle. Tá triúr clainne acu, iad fásta.

 

Chun fiosrúchán ar bith a dhéanamh nó chun an scríbhinn a fháil déan teagmháil le bsward@eircom.net

an chomhairle ealaíon
Cuid 3

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an údar ag bsward@eircom.net

 

 

Aislingí Fánacha a cheannach

 

Is í an aidhm atá le seoladh A.F. 3 ná an líon daoine is mó a shroichint – ba mhaith linn go mbainfeadh sibhse agus bhur gcairde an sásamh agus an sult céanna as na scéalta is a baineadh as Cuid 1 agus Cuid 2 go dtí seo. Tá athrú mór tagtha ar shaol eacnamaíochta an domhain, fiú le bliain nó dhó anuas. Cuireadh é sin san áireamh agus an pacáiste ceannaíochta mealltach thíos á chur le chéile .

 

3 CDsIs bronntanas breá é Aislingí Fánacha do chara, do ghaol nó do chomhleacaí;  agus, an rud is fearr, oireann sé d’ócáid ar bith ... lá breithe, an Nollaig nó fiú le ag smaoineamh ort a rá.

 

Roghanna Ceannaíochta

(postas san áireamh i ngach cás thíos)

  • Aon chuid amháin  :  €16

  • Aon dá chuid :          €28

  • Aon trí chuid :          €40

 

Is féidir Aislingí Fánacha a cheannach tríd an gcnaipe Buy Now thíos a bhrú.

Roghanna Ceannaíochta

 

Deimhnigh cén cinn atá uait thíos, m.sh., Cuid 1, Cuid 2


[Gabhann an t-údar leithscéal nach bhfuil an tseirbhís Paypal seo ar fáil as Gaeilge]

 

Gabhann an t-údar buíochas leis an Chomhairle Ealaíon as an chuidiú airgid a bronnadh.

 

English language version (Mystical Irish Musings) available above or at www.irishmusings.com.